Zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Otázka / téma:

Dobré ráno,

v súhlase vydanom Okresným úradom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov mame uvedené druhy odpadov, ktoré môžeme zhromažďovať. Momentálne potrebujeme zlikvidovať odpady, ktorých kódy nie sú uvedené v súhlase, Môžeme oficiálne dať zlikvidovať tieto odpady? Alebo potrebujeme najprv požiadať okresný úrad o doplnenie odpadov do rozhodnutia?

Ďakujem.

Odpovede / reakcie: