Zneškodňovanie odpadu

Otázka / téma:

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o radu pri zneškodňovaní obalov. V KBÚ je uvedené, že znečistené obaly sa likvidujú ako nepoužitý výrobok. Jedná sa o litrové sklenné fľaše z kyseliny dusičnej. Je možné ich likvidovať ako sklenený odpad alebo ako obaly obsahujúce zvyšky nebezpečného odpadu.

Za radu ďakujem

Odpovede / reakcie: