Miesto zhromaždenia osôb po evakuácii.

Otázka / téma:

Narazil som na takýto problém. V evakuačnom pláne má byť vyznačené miesto kde sa budú sústreďovať evakuované osoby. V tom problém nevidím. Je to vo vyhláške, existuje k tomu aj piktogram. No jeden zákazník teraz vyžaduje aby sa toto miesto vyznačilo aj fyzicky pred budovou požiarnou tabuľkou. V zahraničí som to videl, ale v našej legislatíve nikde nemôžem nájsť túto povinnosť. Viete mi niekto poradiť?

Odpovede / reakcie: