prehľad všetkých STN

Otázka / téma:

Kolegovia, predpokladám, že nie, ale predsa sa opýtam... existuje nejaký spoplatnený portál, na ktorom sú zverejnené celé znenia všetkých STN?

Odpovede / reakcie: