Kontrola požívania alkoholu

Otázka / téma:

Kolegovia, žijeme nepríjemné obdobie šírenia korona vírusu.
Ako je to s kontrolou požívania alkoholu u zamestnancov, môžu sa vykonávat, je to vhodné, bezpečné, vykonávate v tomto období takéto kontroly na svojich pracoviskách?
Na druhej strane problémy môžu vzniknúť u niekoho aj s alkoholom, ako to riešiť?
Nezachytil som nejaké info , resp. usmernenie ohľadom tejto kontroly.
ďakujem za vaše rady a poznatky

Odpovede / reakcie: