Podmienky pre vydanie osvedčenia revízneho technika zdvíhacích zariadení

Otázka / téma:

Dobrý deň,

jedna z podmienok pre vydanie osvedčenia RT ZZ je dokladovanie odbornej praxe (príloha č. 11 k vyhl. č. 508/2009 Z.z.). Chcel by som sa spýtať čo presne je myslené pod pojmom ,,odborná prax" ? Stačí vlastniť preukaz na obsluhu VTZ zdvíhacieho v určitom rozsahu a potvrdenie od zamestnávateľa o obsluhe?

Ďakujem.

Odpovede / reakcie: