Denník ZZ pre posuvné garážové brány

Otázka / téma:

Auditor nám poukázal na nedostatok, že nemáme denník ZZ pre posuvné garážové brány nad 2,7m. Oponoval som mu, že sa otvárajú/zatvárajú viackrát denne a týchto brán máme veľa po spoločnosti. Reálne na všetky každý deň vypisovať denník je pre zamestnancov, ktorí vykonávajú údržbárske a montážne práce v teréne dosť zaťažujúce. V stn 27 0143 je to uvedené hneď v úvode čoho sa týka , posuvné brány tam uvedené nie su. Aj technik, čo nám robí školenia na ZZ mi to potvrdil. Musí sa viesť denník na takéto brány alebo nie? Peter Dobšinský.

Odpovede / reakcie:

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP