Prehliadky a skúšky ochranných zariadení strojov

Otázka / téma:

Pozdravujem.
Technická inšpekcia nám bude robiť posúdenie bezpečnosti výrobnej linky a jeden z dokladv, ktorý od nás k tomu požadujú je skúška inštalovaných ochranných zariadení (optické závory, skenery a pod.). Odvolávajú sa na STN EN IEC 62046 Bezpečnosť strojových zariadení, Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb, podľa ktorej vraj takéto skúšky je potrebné robiť 1xročne a musí to robiť oprávnená osoba.
Nenašla som v žiadnom našom legislatívnom predpise odvolávku na túto normu dokonca ani na stránke NIPu sa o tejto téme nič nepíše (alebo, žeby som zle hľadala? :-) )

Viete o tom niekto niečo? Stretli ste sa tým?

Je mi jasné, že kontroly takýchto zariadení sa robiť musia a zavedené to máme (vedúci, údržba,...) ide mi vyslovene o tieto ročné skúšky.

Odpovede / reakcie:

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP