Vyšlo v tlači

Zdroj:
Názov článku Zdroj Oblasť Dátum zaradenia
  BOZP u živnostníka NIP BOZP 17.02.2020
  Demontáž požiarnotechnických zariadení MV SR OPP 17.02.2020
  Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu ÚVZ SR CO 03.02.2020
  Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov NIP BOZP 27.01.2020
  Ručná manipulácia s bremenami v zdravotníctve NIP BOZP 27.01.2020
  Ručná manipulácia s bremenami doprave NIP BOZP 27.01.2020
  Spôsob platby poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládky odpadov v období 01.01. –28.02. príslušného roka MŽP SR ŽP 27.01.2020
  Inšpekcia práce uzavrela rok s rekordne nízkym počtom závažných úrazov NIP BOZP 13.01.2020
  Stanovisko k používaniu zrozumiteľného jazyka pri školeniach BOZP NIP BOZP 13.01.2020
  Rezervná zásoba hasiacej látky – plynové stabilné hasiace zariadenia MV SR OPP 03.01.2020
  Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2019 – zapojte sa aj vy! NIP BOZP 21.10.2019
  Envirorezort podporuje bezobalové obchody MŽP SR ŽP 19.08.2019
  Informácia o legislatívnej úprave (2019) – teplo a chlad pri práci (vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 15.08.2019
  Informácia o legislatívnej úprave (2019) – kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík (vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 15.08.2019
  Informácia o legislatívnej úprave (2019) – karcinogény a mutagény (NV SR č. 110/2019 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 15.08.2019
  Zálohovanie PET fliaš a plechoviek v prvom čítaní parlamentu podporilo 120 poslancov MŽP SR ŽP 21.06.2019
  Pomôcka pre výrobcov elektrozariadení MŽP SR ŽP 12.04.2019
  Počet požiarov vzniknutých v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov narástol o 126 % MV SR OPP 12.04.2019
  László Sólymos: Zbytočnému plastu na Slovensku odzvonilo MŽP SR ŽP 08.04.2019
  Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta MŽP SR ŽP 05.04.2019
  Slováci budú pri práci viac chránení pred karcinogénmi SME BOZP 29.03.2019
  Započítavanie času potrebného na prezlečenie sa do pracovného času zamestnanca NIP BOZP 25.03.2019
  Mobilné pracovné prostriedky NIP BOZP 01.03.2019
  Ochráňte deti pred úrazmi ÚVZ SR BOZP 25.02.2019
  Správa o stave životného prostredia: Emisie skleníkových plynov dlhodobo klesajú, výzvou je čistejšia doprava či kúrenie v domácnostiach MŽP SR ŽP 02.01.2019
  Menej byrokracie pre podnikateľov vďaka e-službám inšpektorátu práce Aktuality.sk BOZP 07.12.2018
  Práca v digitálnej budúcnosti – bezpečnosť a ochrana zdravia v roku 2025 NIP BOZP 03.12.2018
  Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny enviroportal.sk ŽP 26.11.2018
  Vláda rozhodla o výške poplatkov za skládkovanie SME.sk ŽP 12.11.2018
  Elektronické oznamovanie údajov do NEIS SHMÚ ŽP 25.10.2018
  Ministerstvo životného prostredia zefektívňuje dohľad nad dodržiavaním envirolegislatívy MŽP SR ŽP 22.10.2018
  Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 ÚVZ SR BOZP 17.10.2018
  Vyčistime svet - Clean Up the World Enviroportal.sk ŽP 13.09.2018
  Envirostratégia 2030 MŽP SR ŽP 06.09.2018
  Novela zákona o odpadoch rieši aktuálne problémy z praxe, tak zo strany štátnych inštitúcií, ako aj podnikateľov MŽP SR ŽP 27.08.2018
  Vláda schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu MŽP SR ŽP 23.08.2018
  Verejná konzultácia k stratégii ochrany ovzdušia MŽP SR ŽP 28.05.2018
  V minulom roku zomrelo pri práci 41 ľudí MPSVaR SR BOZP 04.05.2018
  Svetový deň BOZP 2018 upriamuje pozornosť na bezpečnosť a ochranu zdravia mladých zamestnancov EU-OSHA BOZP 30.04.2018
  Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky: Kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 sa oficiálne začala! EU-OSHA BOZP 30.04.2018
  Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané! MV SR OPP 23.04.2018
  EÚ prijíma ďalšie kroky na ochranu pracovníkov pred karcinogénnymi chemikáliami SME BOZP 09.04.2018
  Oznam o školení na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva MŽP SR ŽP 05.03.2018
  Kampaň EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky NIP BOZP 19.02.2018
  Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2018“ NIP BOZP 05.02.2018
  Európska kampaň SLIC na roky 2017 - 2019 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci agentúrnych zamestnancov a vyslaných zamestnancov NIP BOZP 02.02.2018
  Zákon č. 355/2007 Z. z. vybrané oblasti týkajúce sa ochrany zdravia pri práci - informácia ÚVZ SR BOZP 24.01.2018
  Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z. ÚVZ SR BOZP 24.01.2018
  Doklad o praxi verejného zdravotníka ÚVZ SR BOZP 24.01.2018
  Envirorezort prostredníctvom európskych peňazí podporuje triedenie komunálnych odpadov MŽP SR ŽP 15.01.2018
  Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené MŽP SR ŽP 08.01.2018
  MŽP vyhlasuje výzvu pre najmenej rozvinuté okresy so zameraním na triedený zber. K dispozícii je pre nich 25 miliónov EUR MŽP SR ŽP 11.12.2017
  Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. decembra 2017 podnikajte.sk BOZP 18.08.2017
  Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí ÚVZ SR BOZP 11.08.2017
  Nový zákon o ochrane osobných údajov zvýši náklady a byrokratické povinnosti takmer každej firmy Podnikajte.sk CO 01.08.2017
  Rožňava privítala najlepšie tímy dobrovoľných hasičov z Košického kraja Korzár Gemer OPP 06.07.2017
  Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku ÚVZ SR BOZP 03.07.2017
  Informačný materiál k zákonu č. 79/2015 Z. z. MŽP SR ŽP 14.06.2017
  Ochlaďte sa s klimatizáciou. Ale zdravo ÚVZ SR BOZP 29.05.2017
  Prezrite si dobre pieskovisko! ÚVZ SR BOZP 23.05.2017
  Upozornenie pre prevádzkovateľov IPKZ o povinnosti podľa zákona č. 364/2004 Z. z. – odber povrchovej a podzemnej vody SIŽP ŽP 05.05.2017
  Poslanci NR SR schválili novelu zákona o odpadoch MŽP SR ŽP 27.03.2017
  Vypaľovanie trávy je zakázané Enviroportál.sk OPP 20.03.2017
  Svetový deň vody 2017 ÚVZ SR BOZP 20.03.2017
  Oznam o školení na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti odpadového hospodárstva MŽP SR ŽP 23.01.2017
  Oznam o zriadení Koordinačných centier pre vyhradené prúdy odpadov MŽP SR ŽP 11.11.2016
  Informácia o legislatívnej úprave účinnej od 1. júla 2016 - Ochrana zdravia pred účinkami elektromagnetického poľa pri práci (nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 30.08.2016
  Informácia o legislatívnej úprave účinnej od 1. marca 2016 - Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 30.08.2016
  Informácia o legislatívnej úprave účinnej od 1. marca 2016 - Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík (vyhláška MZ SR č. 98/2016 Z. z.) ÚVZ SR BOZP 30.08.2016
  S klimatizáciou opatrne! ÚVZ SR BOZP 08.08.2016
  Informácia o nových legislatívnych úpravách účinných od 1. marca 2016 ÚVZ SR BOZP 28.06.2016
  Svetový deň vody v envirorezorte ENVIROPORTÁL ŽP 22.03.2016
  Inšpektori práce spúšťajú akciu "škrtič", týka sa rizikových povolaní SME BOZP 08.09.2015
  Najviac pracovných úrazov sa týkalo poranenia končatín SME BOZP 28.07.2015
  Obce by nemali uzatvárať zmluvy o odpadoch s viacerými firmami SME ŽP 13.07.2015
  Prevencia počas letných horúčav ÚVZ SR BOZP 09.06.2015
  Od jesene zmeny v zákone o ochrane pred požiarmi MV SR OPP 18.05.2015
  Parlament schválil zákon, ktorý má pomôcť pri znižovaní rizika závažných priemyselných havárií MŽP SR ŽP 12.05.2015
  Hydrometeorológovia pozývajú na Deň otvorených dverí SAŽP ŽP 17.03.2015
  Upozornenie pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a bezpečnostnotechnické služby ÚVZ SR BOZP 24.11.2014
  Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 20. - 24. októbra 2014 ÚVZ SR BOZP 20.10.2014
  Tentoročný Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zameraný na riadenie stresu súvisiaceho s prácou EU-OSHA BOZP 20.10.2014
  Ochrana zdravia zamestnancov sa od augusta zmení TVNOVINY.SK BOZP 15.07.2014
  Psychosociálne faktory práce - európske informačné kampane ÚVZ SR BOZP 08.07.2014
  Nedajte sa oklamať lživou kampaňou proti novele vodného zákona MŽP SR ŽP 23.06.2014
  Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci ÚVZ SR BOZP 17.06.2014
  Civilná ochrana sa dostala do úzadia TA3 CO 13.06.2014
  Letné horúčavy ÚVZ SR BOZP 10.06.2014
  Prespali ste protipožiarne školenie? Môžete dostať pokutu SME OPP 13.05.2014
  Lekári nechcú, aby dohľad nad pracovným prostredím robili technici Teraz.sk BOZP 04.05.2014
  Firmy môžu ušetriť, na menej rizikové práce môže dohliadať aj technik SME BOZP 22.04.2014
  Aktuálne zmeny legislatívnych požiadaviek pre prevádzky solárií ÚVZ SR BOZP 22.04.2014
  Tripartita odobrila ochranu zdravia pri práci MZ SR BOZP 22.04.2014
  Otázky týkajúce sa novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia MZ SR BOZP 22.04.2014
  Tretí sektor u Žigu uspel, verejnosť má mať väčší vplyv na proces EIA Enviroportal. sk ŽP 11.03.2014
  Brusel vidí nedostatky v našich predpisoch o bezpečnosti práce SME BOZP 24.02.2014
  Film C(us)todians vyhráva piaty ročník filmovej ceny Zdravé pracoviská v Lipsku EU-OSHA BOZP 12.11.2013
  Kampaňou za prevenciu rizík sa uzatvára európsky samit EU-OSHA BOZP 12.11.2013
  Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci – výsledky kampane ÚVZ SR BOZP 05.11.2013
  Ochrana zdravia zamestnancov pri práci s počítačom EPI BOZP 24.09.2013
  Nová stratégia BOZP MPSVR SR BOZP 09.09.2013
  Vláda SR schválila koncepciu nového zákona o odpadoch MŽP SR ŽP 16.07.2013
  Pri rizikovejšej práci budú častejšie rekondičné pobyty PRAVDA BOZP 28.05.2013
  Zamestnanci budú mať nárok na častejšie rekondičné pobyty WEBNOVINY BOZP 28.05.2013
  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EPI ŽP 28.05.2013
  Mihál varuje pred ďalším nákladom pre živnostníkov HNonline BOZP 05.03.2013
  Menia sa podmienky ochrany zdravia pri práci ZOZNAM BOZP 26.02.2013
  Povinnosti pri pracovnom úraze EPI BOZP 11.12.2012
  Inšpektori nanucujú kontrolovaným vlastné služby SME BOZP 15.10.2012
  Zákon o odpadoch stopli, štátu hrozí pokuta 17-tisíc eur denne SME ŽP 28.08.2012
  Zákon o odpadoch si vyslúžil takmer tritisíc pripomienok WEBNOVINY ŽP 07.08.2012
  Ako na správny pitný režim pri hektickom životnom štýle ZDRAVIE BOZP 31.07.2012
  Ako poskytnúť prvú pomoc SME BOZP 24.07.2012
  Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci EPI BOZP 10.07.2012
  2012 - 2013: Spolupráca pri prevencii rizík EU-OSHA BOZP 24.04.2012
  Európska kampaň SLIC – Posúdenie psychosociálnych rizík pri práci ÚVZ SR BOZP 21.02.2012
  Požiarovosť v Slovenskej republike za rok 2011 HaZZ OPP 24.01.2012
  Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu - zmena v legislatívnych úpravách od 1. januára 2012 ÚVZ SR BOZP 09.01.2012
  Pracovná zdravotná služba - zmeny v legislatívnych úpravách od 1. januára 2012 ÚVZ SR BOZP 09.01.2012
  Pracovná zdravotná služba už nebude nezmyselne obmedzovať firmy a zamestnancov MPSVaR SR BOZP 01.12.2011
  Vláda prerokuje zavedenie objektívnej zodpovednosti za dopravné priestupky MV SR BOZP 08.11.2011
  Prečítajte si, čo najdôležitejšie platí od stredy na cestách SME BOZP 02.11.2011
  Firmám klesnú náklady, zamestnancom výhody PRAVDA BOZP 24.10.2011
  Kabinet schválil zmeny v inšpekcii práce WEBNOVINY BOZP 16.08.2011
  Novela Zákonníka práce účinná od 1. 9. 2011 EPI BOZP 16.08.2011
  Problematika veterných elektrární z hľadiska zdravia UVZ SR BOZP 02.08.2011
  Prvá pomoc má na cestách cenu života (1. časť) PRAVDA BOZP 18.07.2011
  27 zmien v dopravných predpisoch, ktoré by ste mali poznať SME BOZP 12.07.2011
  Byrokracia v bezpečnosti práce sa skončí. Firmy ušetria milióny HNonline BOZP 14.06.2011
  Smrteľných pracovných úrazov ubudlo HNonline BOZP 09.05.2011
  Cena za dobrú prax 2010 – 2011 EU-OSHA BOZP 02.05.2011
  V doprave vlani inšpektori práce odhalili 19 100 priestupkov WEBNOVINY BOZP 28.02.2011
  Azbestová expozícia - minulosť a súčasnosť SAZP BOZP 14.02.2011
  MPSVR pripravuje zmeny v inšpekcii práce WEBNOVINY BOZP 31.01.2011
  Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR UVZ SR BOZP 04.01.2011
  Stravovanie v praxi EPI BOZP 23.11.2010
  Posúdenie nároku na stravovanie EPI BOZP 23.11.2010
  Šikana na pracovisku. Kde hľadať vinníka? PRAVDA BOZP 22.11.2010
  EK upozorňuje SR na nakladanie s elektroodpadom WEBNOVINY ŽP 02.11.2010
  Nie je zlá stolička. Iba človek, ktorý zle sedí SME BOZP 02.11.2010
  Leto v práci (1.) - V kancelárii ako v raji SME BOZP 17.08.2010
  Miškov zvoľní bezpečnosť práce PRAVDA BOZP 12.08.2010
  Ochranu ľudí firmy podceňujú PRAVDA BOZP 09.08.2010
  Počítač môže byť aj vaším nepriateľom SME BOZP 09.08.2010
  Životné prostredie udelilo za polrok 36 pokút za viac ako 80-tisíc SME ŽP 09.08.2010
  Lekárnička vás nesmie zaskočiť - toto v nej musíte mať PRAVDA BOZP 03.08.2010
  Inšpektori životného prostredia opäť pokutovali WEBNOVINY ŽP 02.08.2010
  Výťahy sú rizikové, ľudia šetria na výmene PRAVDA BOZP 02.08.2010
  Prvá pomoc pri nehode má cenu života PRAVDA BOZP 27.07.2010
  V teple klesá výkonnosť, treba piť vodu a čaje ZDRAVIE BOZP 13.07.2010
  Ochrana zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci UVZ SR BOZP 13.07.2010
  Európska agentúra tlačí do škôl bezpečnosť práce WEBNOVINY BOZP 06.07.2010
  Dôležité zmeny v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke EPI BOZP 06.07.2010
  Ako dodržať správny pitný režim PRAVDA BOZP 22.06.2010
  Poisťovne platia bolestné najmä pri pracovných úrazoch PRAVDA BOZP 14.06.2010
  Kto má nárok na odškodnenie za bolesť PRAVDA BOZP 14.06.2010
  Ako sa treba správať pri vysokých teplotách ZDRAVIE BOZP 08.06.2010
  Na čo máte nárok, keď sa stane úraz v práci? PRAVDA BOZP 01.06.2010
  Na aké dávky máte nárok z úrazového poistenia PRAVDA BOZP 01.06.2010
  Ste vodič alebo chodec? Oddnes platia na cestách novinky SME BOZP 01.06.2010
  Na boľavý chrbát platí správna stolička aj pevné brucho PRAVDA BOZP 24.05.2010
  Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách ZDRAVIE BOZP 24.05.2010
  Stres EU-OSHA BOZP 18.05.2010
  Dlhodobá práca nadčas môže mať smrteľné následky PRAVDA BOZP 17.05.2010
  Časté nadčasy v práci zvyšujú riziko chorôb srdca ZDRAVIE BOZP 17.05.2010
  Ako predchádzať stresu a chorobám z počítača ZIVE BOZP 11.05.2010
  Ako ujsť pred stresom SME BOZP 11.05.2010
  Preukazovanie požiadania o zápis do registra podľa § 9 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch MŽP SR ŽP 11.05.2010
  Pracovná zdravotná služba - zmeny v legislatívnych úpravách od 1. mája 2010 UVZ SR BOZP 19.04.2010
  2010: Vznikajúce riziká a nové trendy v oblasti prevencie v meniacom sa svete práce EU-OSHA BOZP 19.04.2010
  Nezdravé sedenie v práci ZDRAVIE BOZP 23.03.2010
  Rizikové profesie lákajú najmä výhodami SME BOZP 16.03.2010
  Zdravé sedenie v práci ZDRAVIE BOZP 16.03.2010
  Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006 – 2008 ZDRAVIE BOZP 16.03.2010
  Miera PN vlani na Slovensku najvyššia od roku 2003 ZDRAVIE BOZP 16.03.2010
  Nenechajte na sebe rúbať drevo HNonline BOZP 23.02.2010
  Povinnosti držiteľa starého vozidla MŽP SR ŽP 09.02.2010
  Povinnosti spracovateľa starých vozidiel pri prevzatí starého vozidla na spracovanie MŽP SR ŽP 09.02.2010
  Menším firmám sa uľaví kvôli zmenám v pracovnej zdravotnej službe PRAVDA BOZP 19.01.2010
  Aj v zimných mesiacoch treba dodržiavať pitný režim SME BOZP 19.01.2010
  Vrcholoví manažéri potrebujú špeciálne preventívne prehliadky PRAVDA BOZP 12.01.2010
  Ministerstvo vypúšťa z vyhlášky zorné pole vodiča, navigácie sa budú môcť používať SME BOZP 07.12.2009
  Systém na zvýšenie bezpečnosti prepravy nebezpečného nákladu HNonline ŽP 30.11.2009
  10 základných pravidiel správneho pitného režimu ZDRAVIE BOZP 30.11.2009
  Zima a pitný režim ZDRAVIE BOZP 30.11.2009
  Šoférujete? Na svete je nová vyhláška, o ktorej by ste mali vedieť SME BOZP 23.11.2009
  Nová vyhláška aj o povinnej výbave je už účinná SME BOZP 23.11.2009
  Nové zmeny na cestách sú zatiaľ bez pokút HNonline BOZP 23.11.2009
  Začali platiť nové povinnosti pre dovozcov batérií WEBNOVINY ŽP 10.11.2009
  MZ SR: Novela zákona o zdravotnej službe má znížiť náklady zamestnávateľov TA SR BOZP 26.10.2009
  Ľudia sa boja, že kríza zhorší pracovné podmienky HNonline BOZP 20.10.2009
  Inšpektorát zaznamená do 100 úmrtí v práci ročne PRAVDA BOZP 24.08.2009
  Firmy zdravotné služby nemajú SME BOZP 24.08.2009
  Pečiatka lekára pre šoférov seniorov nebude zadarmo PRAVDA BOZP 24.08.2009
  Bezpečnosť baní je pravidelne preverovaná HNonline BOZP 24.08.2009
  Zákon o odpadoch je aj v letákoch SME ŽP 24.08.2009
  Čo robiť proti počítačovej únave očí PRAVDA BOZP 18.08.2009
  Ako pri počítači neprísť o zdravie PRAVDA BOZP 18.08.2009
  Čo robiť pri predchádzaní bolesti zápästia z práce s myšou PRAVDA BOZP 18.08.2009
  Inšpektori pokutovali takmer pri každej druhej kontrole WEBNOVINY ŽP 03.08.2009
  Gašparovič vrátil do parlamentu kontroverzný zákon o odpadoch PRAVDA ŽP 03.08.2009
  Požiare v prvom polroku pribudli WEBNOVINY OPP 28.07.2009
  SIŽP eviduje pokles porušení právnych predpisov WEBNOVINY ŽP 28.07.2009
  Novela o odpadoch pomôže obciam s elektroodpadom WEBNOVINY ŽP 28.07.2009
  Hygienici upozorňujú na riziká horúčav WEBNOVINY BOZP 21.07.2009
  Nesprávne nastavená klíma môže byť zdrojom zdravotných ťažkostí SME BOZP 21.07.2009
  Pozor na klimatizáciu ! PRAVDA BOZP 21.07.2009
  Prvá pomoc? Vodiči majú rezervy HNonline BOZP 29.06.2009
  Leto za volantom môže byť zradné HNonline BOZP 29.06.2009
  Čo by ste mali vedieť o kúpaliskách ZDRAVIE BOZP 29.06.2009
  Ako reagovať na stres PRAVDA BOZP 08.06.2009
  Meranie vibrácií sa masovo obchádza SME BOZP 02.06.2009
  Hasiči plánujú vozidlami vybaviť viacero tunelov na Slovensku SME OPP 02.06.2009
  UV žiarenie je rizikovým faktorom šedého zákalu a poškodenia makuly PRAVDA BOZP 26.05.2009
  Ochranári chcú od vlády, aby dala vyčistiť krajinu od bifenylov WEBNOVINY ŽP 25.05.2009
  Slováci triedia odpad skôr v menších obciach a mestách SME ŽP 19.05.2009
  Lekárnička pre cestnú dopravu a karta prvej pomoci EPI BOZP 19.05.2009
  Oranžové autolekárničky sú vypredané, staré platia do roku 2012 PRAVDA BOZP 18.05.2009
  Od júna sa mení cestný zákon! AKTUALITY BOZP 18.05.2009
  Šoférom dali viac času na psychologické vyšetrenie WEBNOVINY BOZP 18.05.2009
  Obedujete v práci? ZDRAVIE BOZP 12.05.2009
  Ochrana nefajčiarov EPI BOZP 12.05.2009
  Recyklačný fond poskytne 12,59 mil. eur na zber odpadov SME ŽP 05.05.2009
  Nová vyhláška o lekárničkach pre cestnú dopravu MZ SR BOZP 28.04.2009
  Vlastníkom a správcom lesa pribudnú povinnosti SME OPP 27.04.2009
  Psychologické preskúšania vodičov skupiny C nemusia byť do júna SME BOZP 27.04.2009
  Slovenské národné parky v kríze HNonline ŽP 27.04.2009
  Slováci stále zanedbávajú prevenciu ZDRAVIE BOZP 27.04.2009
  Na Slovensku aj tento rok pribudli ďalšie čierne skládky SME ŽP 20.04.2009
  Petíciu Stop uránu podpísalo už takmer stotisíc ľudí SME ŽP 20.04.2009
  Mikloš: Emisné kvóty sa predali pod cenu HNonline ŽP 20.04.2009
  Povýšenie v práci zdraviu neprospieva, tvrdia vedci PRAVDA BOZP 14.04.2009
  Stres v práci? Najväčší v utorok pred obedom PRAVDA BOZP 14.04.2009
  Práca v kancelárii škodí zdraviu PRAVDA BOZP 14.04.2009
  ZMOS chce predĺžiť termín separácie bioodpadov na rok 2013 SME ŽP 14.04.2009
  Štát obchádza smernicu o bioodpade, tvrdia ochranári SME ŽP 14.04.2009
  Novým lekárničkám svieti oranžová PRAVDA BOZP 07.04.2009
  Zamestnávatelia sa viac starajú o zdravie zamestnancov, tvrdí Jagla ZDRAVIE BOZP 07.04.2009
  Recyklačný fond podporí zhodnocovanie odpadov 700.000 eurami SME ŽP 30.03.2009
  Polovica prešovských domácností bude mať teplo z biomasy SME ŽP 30.03.2009
  S ohľadom na budúcnosť HNonline ŽP 30.03.2009
  Ministerstvo s kartou prvej pomoci ešte čaká SME BOZP 17.03.2009
  Atómu sa asi nevyhneme HNonline ŽP 17.03.2009
  Nezabudnite, po pätnástom svietime ďalej PRAVDA BOZP 17.03.2009
  Vlani vybrali na pokutách za znečistenie prostredia 182-tisíc € WEBNOVINY ŽP 17.03.2009
  Prezident podpísal zákon o ochrane nefajčiarov ZDRAVIE BOZP 10.03.2009
  Od augusta bude zakázané do SR dovážať odpad WEBNOVINY ŽP 02.03.2009
  Aká je správna reflexná vesta? Nie ako policajná SME BOZP 02.03.2009
  Autolekárnička bude oranžová, novinkou je karta prvej pomoci WEBNOVINY BOZP 02.03.2009
  Za neúplný obsah autolekárničky pokuta do 60 eur WEBNOVINY BOZP 02.03.2009
  Karty do autolekárničiek si možno aj stiahnuť. Na vlastné riziko SME BOZP 02.03.2009
  Záujem o výstavbu veterných elektrární neutícha HNonline ŽP 02.03.2009
  Vo februári klesol počet mŕtvych na cestách HNonline BOZP 02.03.2009
  Autolekárničky treba doplniť o kartu pomoci PRAVDA BOZP 02.03.2009
  Projekt odmietanej elektrárne je vo finále HNonline ŽP 24.02.2009
  Cigareta na pracovisku sa môže skončiť výpoveďou PRAVDA BOZP 24.02.2009
  Vnútro spustilo kampaň o tiesňovej linke 112 ZDRAVIE BOZP 24.02.2009
  Za nedostatky vybrali hasiči v minulom roku 20 000 eur SME OPP 17.02.2009
  Aké pokuty vám hrozia? Pozrite si ich zoznam SME BOZP 10.02.2009
  Hlukové mapy má platiť štát, nie my, tvrdia mestá SME BOZP 10.02.2009
  Na webe sa šíria neplatné karty do autolekárničiek SME BOZP 10.02.2009
  Hasiči sa chcú prispôsobiť zmene klimatických podmienok WEBNOVINY OPP 10.02.2009
  Slováci sa k elektroodpadu správajú ekologickejšie, tvrdí Nahálková WEBNOVINY ŽP 10.02.2009
  Mestá plánujú investovať do triedenia odpadu milióny eur SME ŽP 10.02.2009
  Prebytok triedeného odpadu má vyriešiť spaľovanie a daňové úľavy SME ŽP 10.02.2009
  Nový zákon o cestnej premávke účinný od 1. 2. 2009 EPI BOZP 10.02.2009
  Vodiči, spomaľte. Prichádza nový zákon SME BOZP 03.02.2009
  Oddnes nové pravidlá pre vodičov, chodcov a cyklistov WEBNOVINY BOZP 03.02.2009
  Od nedele sa menia pravidlá na cestách WEBNOVINY BOZP 03.02.2009
  Kasanický: Chodci bez odrazky na cestu nepatria PRAVDA BOZP 03.02.2009
  Od februára musia cyklisti mimo obce nosiť prilby SME BOZP 27.01.2009
  Prevádzkovateľ vozidla bude môcť zveriť vozidlo iba osobe, ktorú pozná TASR BOZP 27.01.2009
  Pri rýchlosti 50 km/h majú chodci o 40 percent vyššiu šancu na prežitie TASR BOZP 27.01.2009
  Vodiči po dovŕšení 65.roku života musia absolvovať zdravotnú prehliadku TASR BOZP 27.01.2009
  Od 1. februára sa menia pravidlá pre vodičov MV SR BOZP 27.01.2009
  Frešo chce, aby obce rozhodovali o skládkach SME ŽP 27.01.2009
  Slovensko sa „balí“ do starého papiera HNonline ŽP 27.01.2009
  Šanca pre vašu obec a mesto: Operačný program Životné prostredie (OPŽP) SME ŽP 20.01.2009
  Obetí nehôd ubúda, zabíja rýchlosť a alkohol PRAVDA BOZP 20.01.2009
  Nad výťahmi sa prižmurujú oči PRAVDA BOZP 13.01.2009
  Školáci môžu ísť nielen na lyže, ale aj na snowboardy SME BOZP 16.12.2008
  Karty v lekárničkách pomôžu zachrániť život SME BOZP 16.12.2008
  Prezident novelu zákona o odpadoch nepodpísal PRAVDA ŽP 16.12.2008
  Povinné kontroly pre kolesové traktory a prípojné vozidlá za traktor od 1. januára 2009 MDPaT SR BOZP 08.12.2008
  Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov ÚVZSR BOZP 08.12.2008
  Nový cestný zákon je schválený WEBNOVINY BOZP 08.12.2008
  Staré autolekárničky asi bude treba doplniť SME BOZP 08.12.2008
  V mestách sa bude jazdiť pomalšie PRAVDA BOZP 08.12.2008
  V obci nás pribrzdí päťdesiatka SME BOZP 08.12.2008
  Plastové fľaše pre krízu už nie sú lukratívnym odpadom PRAVDA ŽP 08.12.2008
  Autolekárničky by sa mali doplniť o kartu prvej pomoci SME BOZP 01.12.2008
  Priemysel i ochranári zajedno s ministerstvom pri tvorbe zákona o odpade SME ŽP 18.11.2008
  Odpad na Slovensku neseparuje 346 obcí SME ŽP 18.11.2008
  Mladí ľudia nevedia poskytnúť prvú pomoc PRAVDA BOZP 18.11.2008
  Šokujúca kampaň pre vodičov sa možno objaví v STV SME BOZP 18.11.2008
  Zamestnancov najčastejšie ohrozuje hluk, prach a chemické látky SME BOZP 18.11.2008
  V decembri spustia novú antialkoholovú kampaň Promile SMS SME BOZP 18.11.2008
  Systém starostlivosti v SR je na 22. mieste v Európe ZDRAVIE BOZP 18.11.2008
  Polícia bude tento mesiac kontrolovať pásy SME BOZP 10.11.2008
  Vykupovanie kovového odpadu sa sprísni SME ŽP 10.11.2008
  Kríza? Väčším ohrozením je znečistenie HNonline ŽP 10.11.2008
  Ľudí v rizikových prácach je menej SME BOZP 03.11.2008
  V zákone o obaloch sa počíta aj so zálohovaním PET fliaš SME ŽP 03.11.2008
  Zamestnancov v práci trápi najviac hluk a prach SME BOZP 27.10.2008
  Nové pravidlá cestnej premávky prešli prvým kolom SME BOZP 27.10.2008
  O zelenú energiu je u nás záujem, keď je rentabilná HNonline ŽP 27.10.2008
  ZMOS nesúhlasí s novelou zákona o vodách SME ŽP 20.10.2008
  Vodárne sa sťažovali na plánovanú novelu zákona o vodách SME ŽP 20.10.2008
  Frešo chce sťažiť výstavbu veľkých skládok novelou SME ŽP 20.10.2008
  Festival Ekotopfilm učí ochrane prírody HNonline ŽP 20.10.2008
  Lesy: Povinnosti v zákone o ochrane pred požiarmi sú neprijateľné SME OPP 13.10.2008
  Vodiči sa už zahraničným pokutám nevyhnú, najskôr však až o 2 roky WEBNOVINY BOZP 13.10.2008
  Drsný dopravný šot možno okopírujeme SME BOZP 13.10.2008
  Od stredy musia vodiči jazdiť so zapnutými svetlami SME BOZP 13.10.2008
  Policajti budú školákom prednášať o bezpečnosti na železnici SME BOZP 13.10.2008
  Kabinet schválil novú podobu zmien v cestnej premávke MV SR BOZP 30.09.2008
  Kurzy prvej pomoci aj v stredných zdravotníckych školách MZ SR BOZP 30.09.2008
  Fabrika so smutným dlhom voči prírode HNonline ŽP 30.09.2008
  Mochovce musia mať environmentálnu štúdiu PRAVDA ŽP 30.09.2008
  Baník riskuje ako vojak v prvej línii SME BOZP 22.09.2008
  Prevencia? Najmenej chodia k lekárovi muži, najčastejšie deti HNonline BOZP 22.09.2008
  Fajčenie by malo byť klasifikované ako choroba ZDRAVIE BOZP 22.09.2008
  Zákon o ochrane pred požiarmi chcú novelizovať SME OPP 22.09.2008
  Recyklačný fond podporí ďalšími 39 miliónmi zber odpadov SME ŽP 22.09.2008
  Cestný zákon je opäť v hre SME BOZP 16.09.2008
  Ako lepšie znášať prácu na zmeny PRAVDA BOZP 16.09.2008
  Minister: Znečisťovaniu Ružína môžu zabrániť starostovia obcí v jeho okolí SME ŽP 16.09.2008
  Koalícia sa chystá prelomiť veto prezidenta SME BOZP 08.09.2008
  Ako nezhorieť HNonline OPP 08.09.2008
  Spaľovanie zeleného odpadu je nezákonné, napriek tomu sa často realizuje SME ŽP 08.09.2008
  Inšpektori ochrany ovzdušia uložili viac pokút ako vlani SME ŽP 08.09.2008
  Inšpekcia za porušenia v oblasti ochrany ovzdušia uložila 61 pokút SME ŽP 08.09.2008
  Inšpektori zistili najviac porušení pri výrube drevín SME ŽP 08.09.2008
  Pri kontrolách v súvislosti s odpadom bola pri každej druhej chyba SME ŽP 08.09.2008
  Viac ako tristo obcí neseparuje odpad SME ŽP 02.09.2008
  Základné školy budú môcť organizovať aj snowboardový výcvik SME BOZP 25.08.2008
  Istá hladina alkoholu bude tolerovaná, drogy nie, tvrdí Raši WEBNOVINY BOZP 25.08.2008
  Malé množstvo alkoholu za volantom budú asi tolerovať SME BOZP 25.08.2008
  Nový školský zákon nadobudne účinnosť 1. septembra 2008 SME BOZP 25.08.2008
  Zákon o ťažobných odpadoch prináša princíp znečisťovateľ platí SME ŽP 25.08.2008
  Hluk treba zmerať len na polrok SME BOZP 18.08.2008
  V teple sa má piť, ale prebytok tekutín môže aj zabíjať PRAVDA BOZP 18.08.2008
  Od septembra možno predkladať projekty na rekonštrukciu hasičských staníc SME OPP 18.08.2008
  Inšpektori ochrany vôd uložili do júna pokuty za 6 miliónov SME ŽP 18.08.2008
  Greenpeace od nového ministra očakáva záujem o klimatické zmeny SME ŽP 18.08.2008
  Pokuty pre hluk sú stále aktuálne SME BOZP 11.08.2008
  Štát hrozí pokutami za hluk SME BOZP 11.08.2008
  V lete ľudí trápia najmä hnačky, ochorenia z dehydratácie a prievanu SME BOZP 11.08.2008
  Protipožiarna ochrana železníc prejde na hasičov SME OPP 11.08.2008
  Lipany premenia geotermálnu energiu na nové pracovné miesta SME ŽP 11.08.2008
  V Rimavskej Sobote bude vyberať parkovné vývozca odpadu SME ŽP 11.08.2008
  Štátni lesníci chcú voľné ruky na boj s lykožrútmi WEBNOVINY ŽP 11.08.2008
  Nováky majú nedostatky v civilnej ochrane SME CO 11.08.2008
  Výchova ku zdraviu: nový predmet? SME BOZP 05.08.2008
  Následky povodní - zdravotné riziká SME BOZP 05.08.2008
  Pred výbuchom v Novákoch údajne porušovali predpisy SME BOZP 05.08.2008
  Pri pílení dreva v lese sa zranil mladík z Rimavskej Soboty SME BOZP 05.08.2008
  Pre hasičov plánujú nakúpiť nové striekačky za stovky miliónov SME OPP 05.08.2008
  Inšpekcia rozdala pokuty za takmer 14 miliónov korún SME ŽP 05.08.2008
  Ministerstvo: Konštatovanie Greenpeace o kvótach sa nezakladá na pravde SME ŽP 05.08.2008
  Nelegálnu prepravu odpadov zistila Inšpekcia v štyroch prípadoch SME ŽP 05.08.2008
  Za priestupky voči prírode dala inšpekcia za polrok menej pokút SME ŽP 05.08.2008
  Spaľovňa sa vo Veľkom Šariši vďaka petícii stavať nebude WEBNOVINY ŽP 05.08.2008
  K psychológom pôjdu taxikári, penzisti nie PRAVDA BOZP 29.07.2008
  Fico: Emisie sú vec ministerstva SME ŽP 29.07.2008
  Mochovce? Možno áno. Ale nie za každú cenu HNonline ŽP 28.07.2008
  Pitie dodá zamestnávateľ, piť musíme sami SME BOZP 21.07.2008
  Pitný režim EPI BOZP 21.07.2008
  V Košiciach vyrastie biotepláreň za miliardu korún HNonline ŽP 21.07.2008
  Globálne otepľovanie ohrozuje zdravie človeka PRAVDA ŽP 21.07.2008
  Ekológovia tvrdia, že lesné úrady o postrekoch neinformujú WEBNOVINY ŽP 21.07.2008
  Napite sa vody, hoci aj necítite smäd SME BOZP 14.07.2008
  Spánok údajne zlepšuje pamäť WEBNOVINY BOZP 14.07.2008
  Do ulíc dnes vyrážajú autá Zdravého života WEBNOVINY BOZP 14.07.2008
  Hasiči majú nového šéfa SME OPP 14.07.2008
  OSN: Dohoda G8 o emisiách je nedostatočná HNonline ŽP 14.07.2008
  Únia o Mochovciach: Zvýšte bezpečnosť PRAVDA ŽP 14.07.2008
  MŽP začne v septembri vydávať enviroletter WEBNOVINY ŽP 14.07.2008
  Cesty má skrotiť zákon SME BOZP 07.07.2008
  Pravidlá na cestách sa zmenia, stúpnu pokuty SME BOZP 07.07.2008
  Za 3 priestupky bude reparát v autoškole PRAVDA BOZP 07.07.2008
  Ako prežiť horúčavy v zamestnaní PRAVDA BOZP 07.07.2008
  Vytváranie zásahových stredísk nebude povinné WEBNOVINY BOZP 07.07.2008
  Biopalivá tlačia hore ceny potravín HNonline ŽP 07.07.2008
  Príčina smrti: bezpečnosť práce SME BOZP 30.06.2008
  Bratislavský závod VW získal ocenenie za bezpečnosť práce SME BOZP 30.06.2008
  Biopalivá ochudobňujú milióny ľudí HNonline ŽP 30.06.2008
  Ako zvládnuť horúčavy v práci SME BOZP 24.06.2008
  Staré elektrospotrebiče nepatria do komunálneho odpadu SME ŽP 24.06.2008
  Východoeurópski členovia EÚ musia viac znížiť emisie SME ŽP 24.06.2008
  Pracovný týždeň môže byť ešte dlhší ako 48 hodín SME BOZP 16.06.2008
  Bohunice sú pripravené na výstavbu ďalšieho bloku SME ŽP 16.06.2008
  Recyklačný fond treba podľa Slobodného fóra zrušiť SME ŽP 16.06.2008
  Polícia chce rýchlosť merať z rúk SME BOZP 09.06.2008
  Kamióny budú jazdiť v špičke, ale nebudú predbiehať SME BOZP 09.06.2008
  Treba vrátiť peniaze za pracovnú obuv? SME BOZP 09.06.2008
  Práca čoraz viac ničí ruky a nohy PRAVDA BOZP 09.06.2008
  Nelegálny odpad mizne len pomaly SME ŽP 09.06.2008
  Akcia Vyčistime si Slovensko odhalila 1 038 skládok SME ŽP 09.06.2008
  Spinetta: Emisné limity poškodia európske aerolínie aj letiská SME ŽP 09.06.2008
  Rakúsko očakáva uzavretie Bohuníc do konca roka HNonline ŽP 09.06.2008
  Teplo v práci ? Bez vody to nejde. HNonline BOZP 02.06.2008
  Polícia si posvieti na drogy za volantom Pravda BOZP 26.05.2008
  Nafúkať 0,2 nebude priestupkom SME BOZP 23.05.2008
  Vlani sme nevyužili všetky kvóty na emisie CO2 SME ŽP 23.05.2008
  Svetový deň bez tabaku chce chrániť mladých ľudí Zdravie.sk BOZP 22.05.2008
  Lieky sú nebezpečný odpad, nepatria do koša Zdravie.sk ŽP 22.05.2008
  Od 2011 nebude Európa vyvážať ortuť SME ŽP 21.05.2008
  Poškodzovanie životného prostredia bude trestný čin SME ŽP 21.05.2008
  Dovozcovia a výrobcovia chcú stiahnuť novely o odpadoch a obaloch SME ŽP 15.05.2008
  V cestnom zákone viac nedostatkov ako pozitív, tvrdí Pado Webnoviny BOZP 14.05.2008
  Havarovaná elektráreň nás stále trápi SME BOZP 12.05.2008
  Školenia a oslavy môžu byť Eko SME ŽP 09.05.2008
  Kaliňák pošle vodičov k psychológom Pravda BOZP 06.05.2008
  Ministerstvo ohrozuje projekt likvidácie PCB látok HNonline ŽP 05.05.2008
  Viac baktérií ako na záchode - vaša klávesnica Zdravie.sk BOZP 02.05.2008
  Príprava výstavby jadrovej elektrárne za začne v jeseni HNonline ŽP 30.04.2008
  Priatelia Zeme: Ekologicky šetrné správanie je aj ekonomicky výhodné SME ŽP 27.04.2008
  Dioxíny - majú nás v hrsti? SME BOZP 24.04.2008
  Nudné zamestnanie spôsobuje vypínanie mozgu Zdravie.sk BOZP 23.04.2008
  Ministerstvo a Greenpeace vyzývajú občanov, aby nahlásili na úrady čierne skládky SME ŽP 17.04.2008
  Krajské úrady životného prostredia sa k 1. máju rušiť nebudú SME ŽP 17.04.2008
  Pracovná zdravotná služba sa upraví SME BOZP 15.04.2008
  MZ vyhláškou upravuje pracovnú zdravotnú službu Webnoviny BOZP 15.04.2008
  Od mája platia zmeny v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia SME BOZP 11.04.2008
  Mnohí živnostníci a firmy môžu ušetriť SME BOZP 10.04.2008
  Jeden Slovák vyprodukuje ročne 300 kilogramov odpadu SME ŽP 06.04.2008
  Stavebníci rúbali na poslednú chvíľu SME ŽP 31.03.2008
  Ministerstvo: Niektoré lokality ohrozuje arzén a ropné látky SME ŽP 30.03.2008
  Podnikatelia sa boja novely zákona o obaloch Pravda ŽP 29.03.2008
  Združenie obalov obvinilo štát, že nespolupracuje SME ŽP 27.03.2008
  Pitná voda pre zamestnancov stavby eTrend BOZP 25.03.2008
  Práca ako príčina stresu eTrend BOZP 24.03.2008
  Vývoj požiarovosti v Slovenskej republike HaZZ SR OPP 17.03.2008
  Počítače kazia oči Zdravie.sk BOZP 16.03.2008
  Cirkev a hasiči varujú pred požiarmi SME OPP 13.03.2008
  Hasiči: O Novákoch sme mali málo informácií SME OPP 11.03.2008
  Znečistenia vôd a ich účinky na organizmus Zdravie.sk BOZP 10.03.2008
  Štát mešká, firmy musia čakať SME ŽP 10.03.2008
  Firmy si za chémiu priplatia HNonline BOZP 03.03.2008
  Ministerstvo mení prístup k bioodpadom SME ŽP 01.03.2008
  Hasiči by mali doraziť do 15 minút SME OPP 29.02.2008
  Najviac kontrol minulý rok urobili inšpektori ochrany vôd SME ŽP 29.02.2008
  Prichádza veľká novela zákona o sociálnom poistení eTrend BOZP 17.02.2008
  Stavbári často nerešpektujú pravidlá SME BOZP 16.02.2008
  Malé podniky nie sú spokojné napriek novele SME BOZP 11.02.2008
  Nové domy musia mať bunker SME CO 11.02.2008
  Pripravované zmeny v pracovnej zdravotnej službe MZ SR BOZP 04.02.2008
  Bez zamestnancov nebude treba ani zdravotnú službu SME BOZP 04.02.2008
  Štát chystá prehliadkam nové pravidlá Pravda BOZP 04.02.2008
  Ministerstvo pripravuje novelizáciu zákona o BOZP EPI BOZP 04.02.2008
  Živnostníkom sa uľaví HNonline BOZP 22.01.2008
  Pracovná zdravotná služba sa bude meniť HNonline BOZP 22.01.2008
  Bezpečnosť dráždi podnikateľov SME BOZP 08.01.2008
  Stravovanie zamestnancov EPI BOZP 08.01.2008
  Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie MZ SR BOZP 08.01.2008
  Na STK platí aj overená kópia osvedčenia o evidencii vozidla SME BOZP 08.01.2008
  Pracovná zdravotná služba EPI BOZP 05.12.2007
  Odvody na úrazové poistenie po starom eTrend BOZP 04.12.2007
  Pracovný posudok (§ 75 ZP) EPI BOZP 04.12.2007
  Náš test: Po koľkých hodinách nafúkate? SME BOZP 04.12.2007
  Lekárske prehliadky sú povinné HNonline BOZP 27.11.2007
  Anketa: Vedia živnostníci o pracovnej zdravotnej službe? HNonline BOZP 27.11.2007
  Malí zamestnávatelia nie sú zaujímaví HNonline BOZP 27.11.2007
  Ako môže dobrá politika v oblasti BOZP posilniť vašu hospodársku výkonnosť? osha.europa.eu BOZP 19.11.2007
  Pre tých, čo to myslia vážne! Zdravie.sk BOZP 19.11.2007
  Na Slovensku bude zakázané fajčiť v reštauráciách Zdravie.sk BOZP 19.11.2007
  Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti je povinné eTrend BOZP 12.11.2007
  Nadčasy pri kratšom pracovnom čase eTrend BOZP 12.11.2007
  Ochrana zamestnancov a Zákonník práce Pravda BOZP 02.11.2007
  Tento rok bolo nadpriemerne veľa požiarov HNonline OPP 31.10.2007
  V roku 2005 sa každý štvrtý zamestnanec v EÚ sťažoval na bolesti chrbta SME BOZP 31.10.2007
  Vodiči môžu piť, jesť i fajčiť SME BOZP 31.10.2007
  TÜV SÜD Slovakia vydáva oprávnenia podľa zákona č.124/2006 Z.z Aktuality.sk BOZP 31.10.2007
  Majiteľov norma nenúti výťah opraviť Pravda BOZP 31.10.2007
  Typy kozubov a pecí SME OPP 10.10.2007
  Komíny a kominári SME OPP 10.10.2007
  Zamestnancom v doprave sa zlepšia sociálne podmienky SME BOZP 17.09.2007
  Novinky v prvej pomoci Zdravie online BOZP 20.08.2007
  Hasičmi by mohli byť aj absolventi gymnázií a SOU SME OPP 13.08.2007
  Požiare spôsobili v tomto roku škody za 912 miliónov SME OPP 13.08.2007
  Požiare: Júl 2007 bol v Európe historicky najhorší SME OPP 13.08.2007
  Rekordný počet požiarov v Košickom kraji SME OPP 13.08.2007
  Novela Zákonníka práce EPI BOZP 13.08.2007
  Čo sa mení v Zákonníku práce od 1. septembra 2007 ? EPI BOZP 13.08.2007
  Výťahy zraňujú ľudí dosť často Pravda BOZP 23.07.2007
  Zamestnávatelia musia zabezpečiť vodu Pravda BOZP 23.07.2007
  Ako sa novela Zákonníka práce dotkne zamestnancov HNonline BOZP 23.07.2007
  Ako sa novela Zákonníka práce dotkne zamestnávateľov HNonline BOZP 23.07.2007
  Koľko stojí choroba alebo úraz? HNonline BOZP 04.07.2007
  Horúčavy spôsobili nárast požiarov na Slovensku SME OPP 02.07.2007
  Väčšina Slovákov podporuje zákaz fajčenia na verejnosti Webnoviny BOZP 29.06.2007
  Jedna živnosť a viac dosť? HNonline BOZP 26.06.2007
  Fakty o tuneli Sitina HNonline BOZP 25.06.2007
  Obyvatelia pri bohunickej atómke dostanú jodid draselný SME BOZP 25.06.2007
  Nefajčiť sa oplatí. Cena cigariet stúpa HNonline BOZP 22.06.2007
  Prísnejšia ochrana nefajčiarov sa oddiali HNonline BOZP 22.06.2007
  Ako sa zvýši cena práce zamestnanca od júla HNonline BOZP 18.06.2007
  Greenpeace víta nový systém regulácie chemikálií SME BOZP 01.06.2007
  V EÚ vstúpila do platnosti legislatíva o registrácii chemikálií REACH EPI BOZP 01.06.2007
  EK navrhuje prísnejšie postihy za zamestnávanie načierno SME BOZP 17.05.2007
  Novela zákona o ochrane nefajčiarov na verejnej diskusii Webnoviny BOZP 07.05.2007
  V Palerme najali 110 vodičov autobusov bez oprávnenia Webnoviny BOZP 07.05.2007
  Dobré zdravie si za peniaze nekúpite Pravda BOZP 05.05.2007
  Čo robiť pri zlej bezpečnosti v práci Pravda BOZP 05.05.2007
  K pracovným úrazom dochádza najčastejšie v stavebníctve Pravda BOZP 05.05.2007
  Sedavé zamestnanie nemusí bolieť Webnoviny BOZP 27.04.2007
  Škodlivé pracovisko zabíja ročne minimálne 200 000 ľudí Aktuality.sk BOZP 27.04.2007
  Únikový východ z Billy je zatarasený SME OPP 20.04.2007
  Vláda predpisuje vhodné polohy SME BOZP 18.04.2007
  Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zlepší novela zákona EPI BOZP 18.04.2007
  Cigarety by mali zdobiť odpudivé obrázky SME BOZP 16.04.2007
  Nebezpečné sú najmä cirkulárky SME BOZP 13.04.2007
  Dosahy horných končatín v horizontálnej rovine pri práci v sede SME BOZP 12.04.2007
  Podľa novej legislatívy EÚ budú vodiči kamiónov pracovať menej SME BOZP 11.04.2007
  Horí zem, hasiči sa obávajú jari SME OPP 10.04.2007
  V 2. polroku 2006 odhalili 1 224 ľudí pracujúcich načierno Webnoviny BOZP 03.04.2007
  Nebezpečné kvapky tekutého striebra SME CO 30.03.2007
  Fajčiari sú každoročne chorí o osem dní dlhšie Webnoviny BOZP 29.03.2007
  Firmy nevedia, že hygienu im skontrolujú Webnoviny BOZP 23.03.2007
  Fajčenie zabíja aj nefajčiarov Webnoviny BOZP 19.03.2007
  Ochrana pred povodňami prejde na vnútra, obvodné úrady a hasičov SME OPP 18.03.2007
  Hasiči varujú pred požiarmi SME OPP 16.03.2007
  Zákonník práce – všetko o pripravovanej novele MPSVaR BOZP 13.03.2007
  Dláždené dobrými úmyslami - Novela Zákonníka práce hrozí zrušiť dočasné zamestnávanie ľudí eTrend BOZP 05.03.2007
  Za smrť pri búraní je zodpovedná firma SME BOZP 05.03.2007
  Na stavbe v Trenčíne zomrel robotník, privalila ho plošina SME BOZP 05.03.2007
  Výbuch munície zabíjal v Novákoch Pravda BOZP 05.03.2007
  Tretina Slovákov pociťuje stres, ostatní sa cítia dobre SME BOZP 02.03.2007
  Slováci dostanú od MV reflexné nálepky proti nehodám SME BOZP 02.03.2007
  Kaliňák: Stošesťdesiatka? Možno. Pravda BOZP 01.03.2007
  Živnostníci nesúhlasia s novelou ZP Pravda BOZP 01.03.2007
  Elektrárne investujú do bezpečnosti Bohuníc tvojepeniaze.sk BOZP 26.02.2007
  Navigátori idú do štrajku, lety vraj neutrpia Tvojepeniaze.sk BOZP 26.02.2007
  Hrozí nám nedostatok lekárov SME BOZP 19.02.2007
  Podchody sú zle vyriešené SME BOZP 19.02.2007
  Tomanová pripúšťa ponechanie súčasných nadčasov HNonline BOZP 19.02.2007
  Návrh zákonníka je proti nadčasom Pravda BOZP 19.02.2007
  Šoférovanie s otvorenými oknami ohrozuje zdravie EXIL.SK BOZP 12.02.2007
  Ochaba: Máme právo na vzduch bez tabaku Pravda BOZP 12.02.2007
  Firmy sú v neistote SME BOZP 12.02.2007
  Odbory zasiahli aj do firiem, kde odborárov vôbec nemajú Pravda BOZP 12.02.2007
  Celoročné svietenie sa stáva realitou Pravda BOZP 12.02.2007
  V cestných pravidlách sa pripravujú zmeny Pravda BOZP 06.02.2007
  Oravec: Zamestnávateľ nie je charita Pravda BOZP 06.02.2007
  Pri rokovaniach o novele ZP budú zamestnávatelia jednotní HNonline BOZP 29.01.2007
  Kedy do práce? Rozhodnú odbory HNonline BOZP 29.01.2007
  E-learningový projekt prinesie poznatky o záchrane zdravia SITA BOZP 23.01.2007
  Na rokovanie o Zákonníku práce je týždeň Pravda BOZP 23.01.2007
  Fico: Zákonník práce je zlý, lebo je liberálny SME BOZP 23.01.2007
  Svietiť na cestách už asi neprestaneme SME BOZP 23.01.2007
  Novela Zákonníka práce má posilniť odbory SME BOZP 08.01.2007
  Pri zábavnej pyrotechnike hrozia zranenia SME OPP 19.12.2006
  Vodiči budú svietiť celý rok HNonline BOZP 19.12.2006
  Hasiči chcú rovnaké výhody ako policajti a vojaci Korzár OPP 11.12.2006
  S pracovníkmi inšpektorátu práce sme absolvovali kontrolu košických stavieb a zaznamenávali chyby Korzar BOZP 11.12.2006
  Do otvoru ku digestoru naliali ortuť! Korzar BOZP 11.12.2006
  Blíži sa vykurovacie obdobie, počas, ktorého každoročne vzniká mnoho požiarov SME OPP 28.11.2006
  Prenášanie dovolenky neplatí automaticky SME BOZP 28.11.2006
  Reflexné vesty a veci okolo SME BOZP 28.11.2006
  Mestskí verzus dopravní policajti Bratislava.sk BOZP 28.11.2006
  Pozor na ohrozenie zdravia hlukom RUVZBJ BOZP 28.11.2006
  Overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami eNoviny BOZP 28.11.2006
  Na pracovné úrazy doplácajú najmä šoféri Pravda BOZP 28.11.2006
  Dopravné značenie na zvýšenie bezpečnosti Mdpat BOZP 28.11.2006
  Depresia sa stane najčastejším ochorením Pravda BOZP 28.11.2006
  Ministerstvo nevie posúdiť zdravie vodičov SME BOZP 28.11.2006
  Na poľských cestách platia nové pravidlá SME BOZP 28.11.2006
  Hasičom hrozí zvýšené riziko rakoviny Pravda OPP 20.11.2006
  Vyšetrovanie banského nešťastia začne oficálne v pondelok Pravda BOZP 20.11.2006
  Vedenie bane Nováky vraj ťažbu nepodcenilo SME BOZP 20.11.2006
  Likvidácia havárie v Bani Nováky nepretržite pokračuje SME BOZP 20.11.2006
  Nebezpečný vplyv počítačov sa stále podceňuje SME BOZP 14.11.2006
  Pri poleptaní oka chemikáliou hrozí strata zraku SME BOZP 14.11.2006
  Pri poleptaní oka chemikáliou hrozí strata zraku SME BOZP 14.11.2006
  Pri vdýchnutí plynu hrozí zástava srdca SME BOZP 14.11.2006
  Spracovatelia rozpúšťadiel visia na lakovniach eTrend BOZP 14.11.2006
  Zlá klimatizácia môže byť zdrojom chorob SME BOZP 14.08.2006
  Lekárska prehliadka pred nástupom do práce je povinná - Otázky o súkromí uchádzača sú na pohovore zakázané eTrend BOZP 24.07.2006
  Aj slnko a vzduch podľa predpisov - Nové normy prehlbujú chaos v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Trend BOZP 17.07.2006
  Nová kampaň BOZP, zameraná na malé podniky v 10 nových členských štátoch EÚ, v Bulharsku a Rumunsku Európska agentúra pre BOZP BOZP 14.07.2006
  Kšeft pre zdravotníkov Trend BOZP 07.07.2006
  O dverách a byrokracii Trend BOZP 07.07.2006
  Stravovanie zamestnancov Trend BOZP 30.06.2006
  Pomoc príbuzných už nebude nelegálnou prácou Trend BOZP 23.06.2006
  Na normy kvality tlačia najmä odberatelia Trend BOZP 23.06.2006
  Na prácu v noci treba súhlas lekára Trend BOZP 23.06.2006
  Ďalší papier na podnikateľov Trend BOZP 23.06.2006
  Čo hovorí Zákonník práce? HNonline BOZP 22.06.2006
  Extrémne teploty môžu poškodiť zdravie zamestnancov SME BOZP 22.06.2006
  Únia sa opäť zasekla pri pravidlách pre pracovný čas Trend BOZP 09.06.2006
  Presun pracovnej sily má pevné pravidlá Trend BOZP 09.06.2006
  Inšpekcia? Pripraviť papiere! Trend BOZP 09.05.2006
  Čo podnikatelia potrebujú - menej vybavovať Trend BOZP 09.05.2006
  Prečo a či sú štvrtkové autá naj- Trend BOZP 28.04.2006
  Domácky zamestnanec: za a proti Trend BOZP 31.03.2006
  Dovolenku nemožno podmieniť nadčasmi Trend BOZP 31.03.2006
  Úrazovopoistné ale Trend BOZP 31.03.2006
  Nenápadná zmena v odvodoch Trend BOZP 31.03.2006
  KOZ žiada stanoviť maximálny týždenný pracovný čas na 48 hodín SITA BOZP 24.03.2006
  Za vážny školský úraz by mali školy platiť rodičom odškodné SME BOZP 20.03.2006
  Ak firma neprepúšťa opatrne, hrozia jej súdne spory Trend BOZP 20.03.2006