Registre

Register Oblasť Pridané / aktualizované
  Zoznam fyzických osôb s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť špecialistu požiarnej ochrany - MV SR OPP 14.03.2019
  Zoznam subjektov vykonávajúcich odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi - MV SR OPP 09.08.2018
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP