Stanoviská inštitúcií

Názov stanoviska Oblasť Pridané/aktualizované
  Výkon cvičných požiarnych poplachov - Prezídium HaZZ OPP 10.02.2015
  Vedenie prevádzkových denníkov PTZ - Prezídium HaZZ OPP 21.02.2013
  Spracovanie záznamov z vykonania školení zamestnancov o OPP a predkladania dokumentácii OPP - Prezídium HaZZ OPP 03.12.2012
  Obstarávanie, inštalovanie a kontrola PTZ v nevyužívaných objektoch - Prezídium HaZZ OPP 11.09.2012
  Usmernenie vo veci vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok - HaZZ SR OPP 30.05.2011
  Vzdelávanie zamestnancov o OPP prostredníctvom e-Learningu - HaZZ SR OPP 05.05.2009
  Tlakové skúšky požiarných hadíc - MV SR OPP 29.05.2006