Ladislav Kriško

Diskutér (22 bodov)

Odpovede

Počet nájdených položiek: 5

Otázky

Počet nájdených položiek: 4