Archív noviniek

25.09.2015, 00:00
Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia zamestnancov pre oblasť odpadového hospodárstva".
07.09.2015, 00:00
Ochrana pred požiarmi
V časti Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Požiarna identifikačná karta pridaný dokument "Požiarna identifikačná karta".
19.08.2015, 00:00
Chemické látky
Pridaná látka "Šťavelan disodný".
13.08.2015, 00:00
Životné prostredie
V časti Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Postupy a metódy pridané dokumenty "Termíny povinností - neperiodické", "Termíny povinností - periodické".
07.07.2015, 00:00
Riziká
V časti Lesníctvo pridané riziká "Sklady dreva".
29.06.2015, 00:00
Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia obsluhy zariadení pre oblasť ŽP".
logo co
18.05.2015, 00:00
Civilná ochrana
V časti Ochrana osobných údajov / Formuláre a tlačivá pridané dokumenty "Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní / zániku poverenia zodpovednej osoby", "Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby", Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov", "Žiadosť o absolvovanie skúšky fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby".
15.04.2014, 00:00
Iné
V časti Iné/Pripomienkovanie legislatívy pridaný "Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov".