Archív noviniek

03.07.2017, 16:06
Judikáty
bozp
27.06.2017, 13:21
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pridaný dokument "Kontrola pracovísk".
23.06.2017, 13:49
Chemické látky
Pridaná látka "Nitrobenzén".
13.06.2017, 18:43
Iné
Predstavujeme Vám nový informačný portál. Prečítajte si o novinkách na našom blogu.
22.05.2017, 00:00
Životné prostredie
22.05.2017, 00:00
Chemické látky
Pridaná látka "Disiričitan sodný".
09.05.2017, 00:00
Ochrana pred požiarmi
25.04.2017, 00:00
Chemické látky
Pridaná látka "Jodoform".
20.03.2017, 00:00
Chemické látky
Pridaná látka "1,2,3-Benztriazol".
02.03.2017, 00:00
Iné
Do pripomienkového konania bola pridaná novela zákona č. 355/2007 Z. z. týkajúca sa činnosti PZS. Bližšie informácie o pripravovanej novele nájdete v časti Iné / Pripomienkovanie legislatívy.
14.02.2017, 00:00
Testy
V oblasti ŽP pridaný "Test zo školenia ostatných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 3".
logo co
13.12.2016, 00:00
Civilná ochrana
V časti Civilná ochrana / Vzory dokumentov zaktualizovaný a doplnený „Plán ochrany obyvateľstva fyzických osôb - podnikateľov“, „Plán ochrany obyvateľstva právnických osôb“ a ďalšie.
14.10.2016, 00:00
Riziká
V časti Lesníctvo pridané riziká "Odvoz dreva".