Archív noviniek

09.05.2017, 00:00
Ochrana pred požiarmi
25.04.2017, 00:00
Chemické látky
Pridaná látka "Jodoform".
20.03.2017, 00:00
Chemické látky
Pridaná látka "1,2,3-Benztriazol".
02.03.2017, 00:00
Iné
Do pripomienkového konania bola pridaná novela zákona č. 355/2007 Z. z. týkajúca sa činnosti PZS. Bližšie informácie o pripravovanej novele nájdete v časti Iné / Pripomienkovanie legislatívy.
14.02.2017, 00:00
Testy
V oblasti ŽP pridaný "Test zo školenia ostatných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 3".
logo co
13.12.2016, 00:00
Civilná ochrana
V časti Civilná ochrana / Vzory dokumentov zaktualizovaný a doplnený „Plán ochrany obyvateľstva fyzických osôb - podnikateľov“, „Plán ochrany obyvateľstva právnických osôb“ a ďalšie.
14.10.2016, 00:00
Riziká
V časti Lesníctvo pridané riziká "Odvoz dreva".
14.10.2016, 00:00
Testy
V oblasti CO pridaný "Test zo školenia štábu CO".
bozp
30.09.2015, 00:00
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
V časti Základné predpisy / Vyhlášky pridaná "Vyhláška č. 200/2015 Z. z. o trhacích prácach".
logo co
28.09.2015, 00:00
Civilná ochrana
V časti Civilná ochrana / Základné predpisy / Smernice, Opatrenia, Iné pridané "Metodické usmernenie č. 65/2015 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike".
25.09.2015, 00:00
Testy
V časti ŽP pridaný "Test zo školenia zamestnancov pre oblasť odpadového hospodárstva".
07.09.2015, 00:00
Ochrana pred požiarmi
V časti Vzory dokumentov / Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby / Požiarna identifikačná karta pridaný dokument "Požiarna identifikačná karta".
19.08.2015, 00:00
Chemické látky
Pridaná látka "Šťavelan disodný".
13.08.2015, 00:00
Životné prostredie
V časti Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH) / Postupy a metódy pridané dokumenty "Termíny povinností - neperiodické", "Termíny povinností - periodické".