Archív noviniek

16.10.2017, 10:32
Judikáty
03.10.2017, 13:43
Chemické látky
Pridaná látka "Síran olovnatý".
29.09.2017, 08:59
Chemické látky
Pridaná látka "Kyanid meďný".
22.09.2017, 14:28
Životné prostredie
Pridané identifikačné listy nebezpečného odpadu pre katalógové čísla 200123 a 200131.
12.09.2017, 14:48
Judikáty
06.09.2017, 09:13
Riziká
V časti Služby pridané riziká pre "Kaviarne a bary".
05.09.2017, 15:37
Judikáty
30.08.2017, 14:32
Ochrana pred požiarmi
bozp
30.08.2017, 14:24
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pridané lehotníky pre TZ a VTZ "elektrické", "plynové", "tlakové", "zdvíhacie" a "prevádzkové budovy a objekty".
bozp
23.08.2017, 16:27
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
15.08.2017, 12:05
Judikáty