Archív noviniek

21.09.2018, 15:00
Judikáty

Pridaný judikát „Zlyhanie organizácie práce“.

13.09.2018, 08:30
Chemické látky

Pridaná látka „Jodid sodný“.

bozp
27.08.2018, 13:20
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
bozp
21.08.2018, 12:08
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
20.08.2018, 10:16
Testy
24.07.2018, 15:49
Judikáty
19.07.2018, 12:11
Životné prostredie

Pridané identifikačné listy nebezpečného odpadu pre katalógové čísla 130111, 130112 a 130113.

18.07.2018, 12:06
Životné prostredie

Pridaný „Havarijný plán“.

11.07.2018, 15:09
Chemické látky

Pridaná látka „Chlorid olovnatý“.

03.07.2018, 09:17
Životné prostredie
bozp
25.06.2018, 14:16
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
15.06.2018, 10:09
Chemické látky

Pridaná látka „1,4-Dichlorbenzen“.