Archív noviniek

10.05.2019, 13:50
Chemické látky
Pridaná látka "Kyselina akrylová".
16.04.2019, 08:58
Životné prostredie
Pridaný identifikačný list nebezpečného odpadu pre katalógové číslo 080415.
logo co
10.04.2019, 09:39
Civilná ochrana
bozp
08.04.2019, 10:39
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
04.04.2019, 10:22
Chemické látky
Pridaná látka "1-Naftylamin".
bozp
02.04.2019, 07:30
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
01.04.2019, 10:14
Judikáty
bozp
27.03.2019, 15:45
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pridaný dokument „Vodič vozidla taxislužby“.

25.03.2019, 13:23
Testy

V oblasti BOZP pridaný vzorový test „Test pre obsluhu motorového vozíka“.

19.03.2019, 08:30
Chemické látky
Pridaná látka "Kyselina propionová"
bozp
12.03.2019, 10:18
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
11.03.2019, 08:54
Judikáty

Pridaný judikát „Vykonávanie práce mimo zaradenia“.

bozp
25.02.2019, 09:29
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
22.02.2019, 10:32
Chemické látky
Pridaná látka "Dusičnan bárnatý"