Archív noviniek

11.04.2018, 11:42
Chemické látky

Pridaná látka „Kyselina jodistá“.

bozp
27.03.2018, 08:47
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
bozp
19.03.2018, 11:44
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
bozp
13.03.2018, 12:44
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
05.03.2018, 09:46
Judikáty
27.02.2018, 13:49
Testy

V oblasti BOZP pridaný vzorový test „Oboznámenie z bezpečnostných predpisov v oblasti elektrotechniky“.

23.02.2018, 07:53
Životné prostredie

Pridaný identifikačný list nebezpečného odpadu pre katalógové číslo 200105.

20.02.2018, 12:18
Chemické látky
Pridaná látka „Chlorečnan draselný“.
05.02.2018, 09:19
Judikáty
25.01.2018, 15:12
Životné prostredie

Pridané formuláre a tlačivá pre „Stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia (NEIS)“.