Archív noviniek

18.10.2021, 12:53
Chemické látky
Pridaná látka "Tetrodotoxin"
16.08.2021, 12:57
Chemické látky
Pridaná látka "Antracén"
bozp
06.08.2021, 13:37
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
13.07.2021, 09:27
Chemické látky
Pridaná látka "Limonén"
28.06.2021, 10:29
Chemické látky
Pridaná látka "Karbid vápenatý"
01.06.2021, 10:27
Životné prostredie
Pridané predpisy "Vyhláška č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.", "NV č. 193/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina", NV č. 194/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň", NV č. 195/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská", NV č. 196/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina", NV č. 197/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava", NV č. 198/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala".
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP