Archív noviniek

28.06.2021, 10:29
Chemické látky
Pridaná látka "Karbid vápenatý"
01.06.2021, 10:27
Životné prostredie
Pridané predpisy "Vyhláška č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.", "NV č. 193/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina", NV č. 194/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň", NV č. 195/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská", NV č. 196/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina", NV č. 197/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava", NV č. 198/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala".
24.05.2021, 11:08
Chemické látky
Pridaná látka: "Bifenyl"
13.04.2021, 14:07
Chemické látky
Pridaná látka: "TRITON X 100"
06.04.2021, 09:05
Chemické látky
Pridaná látka "Luminol"
15.03.2021, 12:30
Chemické látky
01.02.2021, 14:42
Chemické látky
Pridaná látka "Ditioničitan sodný".
bozp
13.01.2021, 08:10
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP