Evidencia odpadov – 4 tipy pre zjednodušenie práce v softvéri BTS

Modul Odpady slúžiaci na elektronickú evidenciu odpadov a jednoduchú tvorbu ohlásení s obľubou využíva mnoho našich klientov. Základná funkcionalita modulu je pravdepodobne známa každému, kto ho pri práci využíva. V odpadoch však nájdete aj pár možností, ktoré nie sú používateľom až tak známe a ktoré dokážu prácu o niečo zefektívniť. Tu Vám prinášame niekoľko tipov.
 

1.    Vytvorenie kópie evidenčného listu odpadu (ELO)

 
Viacerí používatelia softvéru BTS vedú evidenciu niektorých druhov odpadu s rovnakým katalógovým číslom, ale s rôznym kódom činnosti. Napríklad pri zariadení na zhodnocovanie odpadov firmy vedú rovnaký ELO pod kódom R a tiež pod kódom M. Bežne si klienti vedú duplicitnú evidenciu pre každý kód činnosti zvlášť. Softvér BTS však umožňuje vytvorenie kópie ELO a jeho uloženie pod novým kódom.

Pre vytvorenie kópie je potrebné v zozname ELO vybrať ten, ktorý chcete duplikovať a kliknúť naň pravým tlačidlom na myši. V zobrazenom menu kliknite na „Vytvor kópiu s novým kódom činnosti“.
 
 toznam evidencnych listov odpadu

V zobrazenom okne vyberte nový kód odpadu a potvrďte tlačidlom OK.
 
vyber kodu cinnosti
 
Následne sa vytvorí kópia ELO s identickými záznamami a údajmi ako v pôvodnom ELO, iný bude iba kód činnosti.
 
vytvorena kopia evidencneho listu odpadu
 

2.    Zoznam súhlasov


Softvér BTS umožňuje viesť evidenciu o vydaných súhlasoch pre nakladanie a zhromažďovanie odpadov. V súvislosti s touto evidenciou Vás softvér môže upozorniť na blížiaci sa koniec platnosti súhlasu, alebo na prekročenie množstva odpadu uvedeného v súhlase.

Evidenciu súhlasov nájdete v hlavnom menu modulu Odpady pod položkou „Zoznam súhlasov“.
 
 zoznam suhlasov

Po otvorení sa zobrazí okno, kde môžete nadefinovať Vaše súhlasy s údajmi o limitných množstvách, kódoch odpadu, dátumu platnosti a zoznamu prevádzok, pre ktoré boli vydané.
 
 zoznam suhlasov 2

Ak si želáte, aby Vás softvér upozornil na blížiaci sa koniec platnosti súhlasu, alebo na prekročenie limitného množstva, zaškrtnite v pravom hornom rohu  políčko „Notifikácia pri štarte“.
notifikacia pri starte
 

3.    Presun ELO pod inú prevádzku


Pri práci sa môže stať, že omylom vytvoríte ELO pod inou prevádzkou, ako ste pôvodne chceli. Prípadne sa môže zmeniť názov prevádzky, alebo je potrebné odpad evidovať v inej prevádzke z iných dôvodov. V tomto prípade nemusíte ELO vytvárať  a vypĺňať nanovo, ale celý ELO môžete jednoducho presunúť.

V zozname evidenčných listov kliknite na ten, ktorý chcete premiestniť.  Následne na nástrojovej lište kliknite na tlačidlo „Presuň“.
 
nastrojova lista

Nakoniec vyberte prevádzku, do ktorej chcete ELO presunúť. Vybrať sa dajú iba prevádzky v rámci zvolenej organizačnej jednotky, presun evidenčného listu nie je možný do inej organizačnej jednotky.
 
vyber prevadzky
 
Po potvrdení sa celý ELO so všetkými údajmi presunie do požadovanej prevádzky.
 

4.    Priebežná sumarizácia odpadu


Formulár „Priebežná sumarizácia odpadu“ na prvý pohľad vyzerá rovnako, ako Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Ponúka však zaujímavú možnosť vytvorenia štatistického výstupu. Nezobrazuje len sumarizované údaje za celý rok ako Ohlásenie, ale zvoliť si môžete ľubovoľné obdobie v rámci kalendárneho roka.  Navyše, Priebežná sumarizácia umožňuje zobraziť údaje týkajúce sa len vybraných firiem, ktoré Vám odpady dovážajú, alebo vyvážajú. Tento prehľad si môžete vytvoriť aj z viacerých organizačných jednotiek súčasne.

Ak si napríklad chcete vedieť, koľko odpadu od Vás vyviezla firma XYZ za september 2016, stačí kliknúť na tlačidlo „Nový“ na nástrojovej lište a zvoliť si rozsah dátumov, pre ktoré chcete údaje zobraziť.
 
 nastavenie datumov

Následne si vyberiete, ktoré odpady sa v prehľade zobrazia a na karte „Firmy“ vyberiete firmu XYZ.
 
filter firiem

Po kliknutí na OK sa zobrazí formulár so všetkými požadovanými údajmi. Ten máte možnosť vyexportovať do excelovského súboru a ďalej s ním pracovať.
 
Využívate niektoré z uvedených funkcií aj Vy? Aké ďalšie funkcie by ste pre zefektívnenie práce v module Odpady uvítali? Dajte nám prosím vedieť v diskusii k článku ».
Ing. Peter Čižmár, 12.09.2017