Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Evidencia úrazov a nebezpečných udalostí
Ing. Peter Čižmár, 22.07.2022
Čo robiť a ako postupovať v prípade pracovného úrazu, iného úrazu, alebo nebezpečnej udalosti by mal vedieť každý zamestnávateľ. Nie všetci si však uvedomujú, že je rovnako dôležité viesť správne evidenciu o týchto udalostiach. Akú formu má mať táto evidencia? Aké údaje sa do nej zapisujú? Musí sa evidencia viesť na predpísanom tlačive? Prečítajte si v tomto príspevku.
Oznamovanie údajov o zamestnancoch v druhej kategórii (aktualizované)
Ing. Peter Čižmár, 20.12.2018

Dňa 1.7.2018 vstúpila do platnosti novela zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá v § 30 ods. 1 písm. k) ustanovuje novú povinnosť oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Ako si túto povinnosť splniť?

Aké dokumenty je potrebné mať spracované v oblasti BOZP?
Ing. Peter Čižmár, 06.12.2018
Často sa stretávame s otázkami zamestnávateľov, alebo začínajúcich pracovníkov v oblasti BOZP, akú dokumentáciu by mali mať spracovanú. Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože rozsah dokumentácie je závislý od viacerých faktorov. Napriek tomu Vám prinášame prehľad základnej všeobecnej dokumentácie BOZP, ktorú je potrebné viesť u väčšiny zamestnávateľov.
Alkohol na pracovisku nie. A čo drogy?
Ing. Martin Ondrášik, 23.11.2018
Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je z iniciatívy EÚ vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám. Práve pri tejto príležitosti je vhodné poukázať na problematiku užívania drog zamestnancami a ich vplyve v pracovnom prostredí. Riešili ste niekedy túto problematiku vo Vašej spoločnosti?
Krátko o pohybových stereotypoch (+video)
Mária Lomnická, 23.03.2018
Na školeniach a kurzoch o chôdzi a ergonómii sa vždy dostaneme k téme tzv. pohybových stereotypov. Čo to vlastne je, ako s nimi pracovať a kde všade nás ovplyvňujú sa dočítate v tomto článku.
E-BTS: O myšiach a ľuďoch (+video) - Ako si vybrať vhodnú PC myš
Ing. Peter Čižmár, 12.02.2018
Počítačové myši ako pracovný prostriedok. Dlhodobé používanie nesprávnej myši môže spôsobiť nepríjemnosti. Myslite na svoje zdravie a vyberte si tú správnu myšku. Poradíme Vám ako to urobiť a na čo sa zamerať.
Kedy sa 2 x 2 nerovná štyrom
Ing. Peter Čižmár, 26.06.2017

Dva krát dva sa rovná štyrom. O tom azda nikto nepochybuje. Niekedy však 2 x 2 môže znamenať 7. Kedy? Napríklad pri posudzovaní rizík BOZP bodovou metódou. Kde platia a kde neplatia matematické "zákony" sa dočítate v tomto článku.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP