Ochrana pred požiarmi

Aké dokumenty je potrebné mať spracované v oblasti OPP?
Ing. Martin Ondrášik, 08.04.2019

Ochrana pred požiarmi je oblasť, v ktorej sú požiadavky kladené na dokumentáciu zadefinované platnou legislatívou. Vypracovaniu dokumentácie je aj napriek tomu potrebné venovať čas a námahu. Pre uľahčenie práce Vám prinášame prehľad požadovanej dokumentácie a vzorovo vypracovaných dokumentov na úseku OPP, ktorými sa môžete inšpirovať.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP