Hashtag: dokumentacia

Aké dokumenty je potrebné mať spracované v oblasti OPP?
Ing. Martin Ondrášik, 08.04.2019

Ochrana pred požiarmi je oblasť, v ktorej sú požiadavky kladené na dokumentáciu zadefinované platnou legislatívou. Vypracovaniu dokumentácie je aj napriek tomu potrebné venovať čas a námahu. Pre uľahčenie práce Vám prinášame prehľad požadovanej dokumentácie a vzorovo vypracovaných dokumentov na úseku OPP, ktorými sa môžete inšpirovať.

Aké dokumenty je potrebné mať spracované v oblasti BOZP?
Ing. Peter Čižmár, 06.12.2018
Často sa stretávame s otázkami zamestnávateľov, alebo začínajúcich pracovníkov v oblasti BOZP, akú dokumentáciu by mali mať spracovanú. Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože rozsah dokumentácie je závislý od viacerých faktorov. Napriek tomu Vám prinášame prehľad základnej všeobecnej dokumentácie BOZP, ktorú je potrebné viesť u väčšiny zamestnávateľov.