Hashtag: ochrana zdravia

Oznamovanie údajov o zamestnancoch v druhej kategórii (aktualizované)
Ing. Peter Čižmár, 20.12.2018

Dňa 1.7.2018 vstúpila do platnosti novela zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá v § 30 ods. 1 písm. k) ustanovuje novú povinnosť oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Ako si túto povinnosť splniť?