Iné materiály

Materiál Oblasť Pridané / aktualizované
  Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2018 - MV SR OPP 18.02.2019
  Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2017 - MV SR OPP 26.03.2018
  Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov - MV SR OPP 20.03.2017
  Ochrana lesov pred požiarmi - MV SR OPP 20.03.2017
  Výsledky plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2016 - MV SR OPP 07.03.2017
  Zoznam fyzických osôb s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť špecialistu požiarnej ochrany - MV SR OPP 13.10.2016
  Informácia o výsledkoch plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie za rok 2015 - MV SR OPP 04.04.2016
  Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany OPP 25.01.2016
  Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 o overovaní odbornej spôsobilosti a o uznávaní odborných kvalifikácií na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce OPP 15.10.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky č. 121/2002 Z. z. (vyhláška č. 202/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015) OPP 27.08.2015
  Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 314/2001 Z. z. (zákon č. 129/2015 Z. z.; účinnosť 01.09.2015 a 01.01.2016) OPP 11.08.2015
  Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku požiarnej prevencie krajskými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru a okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru za rok 2013 - MV SR OPP 01.04.2014
  Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2012 - MV SR OPP 04.06.2013
  Akreditácia subjektov vykonávajúcich odbornú prípravu na úseku ochrany pred požiarmi – MV SR OPP 30.03.2012
  Výsledky štátneho požiarneho dozoru za rok 2011 - MV SR OPP 26.09.2011
  Požiadavky na protipožiarne vlastností káblov - usmernenie - MV SR OPP 11.04.2011
  Bývate bezpečne? U vás horieť nemusí! - MV SR OPP 15.02.2010
  Úskalia vykurovacieho obdobia - MV SR OPP 15.02.2010
  Pozor na vypaľovanie trávy, môže sa skončiť nielen pokutou, ale aj tragédiou - HaZZ SR OPP 07.03.2008
  POHODA S CIGARETOU V POSTELI = NEPRIPRAVENÁ SAMOVRAŽDA? - HaZZ SR OPP 07.03.2007